Nahoru
Moderní a otevřená škola, která je vidět a slyšet

Pěvecký sbor konzervatořeSmíšený sbor, složený převážně ze studentů 1. - 3. ročníku, pracuje v současné době pod vedením zkušeného sbormistra Romana Pallase. V minulých letech se sbor několikrát úspěšně zapojil do provedení náročných vokálně instrumentálních děl světových klasiků po boku Severočeské filharmonie Teplice, Děčínského symfonického orchestru a školního symfonického orchestru konzervatoře. Každoročně se též podílí na uvedení Rybovy České mše vánoční v teplickém Domě kultury. Kromě toho nacvičuje a na vlastních koncertech představuje původní sborovou tvorbu od skladeb renesančních mistrů až po díla současných skladatelů.

Mezi poslední významné koncerty školní sboru patří provedení Requiem d-moll Wolfganga Amadea Mozarta, které se uskutečnilo v říjnu 2018 v Divadle Ústí nad Labem a na němž se - kromě sólistů a orchestru - podílely též Děčínský pěvecký sbor a Eastern Cape Youth Choir (Cape Town, Jihoafrická republika).

 Kromě samotné umělecké praxe zde studenti prohlubují své dovednosti v oblasti intonace, zdokonalují své pěvecké schopnosti a prakticky se seznamují s významnými díly světových autorů vysoko nad rámec svého studijního zaměření. V nejbližších letech se plánuje navázání a rozvíjení spolupráce s jinými středoškolskými sbory doma i v zahraničí a účast na tuzemských i mezinárodních sborových festivalech a soutěžích.

Partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.