Nahoru
Moderní a otevřená škola, která je vidět a slyšet

Organizace studia

Denní studium
Výuka je rovnoměrně rozložena do pěti pracovních dní v týdnu. Hudebně teoretické předměty, všeobecně vzdělávací předměty a předměty pedagogické jsou vyučovány hromadně nebo skupinově. Praktická výuka probíhá v hlavním oboru, obligátních nástrojích a korepeticích individuálně, v komorním sboru a ansámblové praxi a v předmětech souvisejících s hlavním oborem zpěv pak v odpovídajících skupinách. Základní vokální praxi žáci instrumentálních oborů absolvují v komorním sboru nebo individuální formou.
Součástí výuky bývají exkurze, poznávací zájezdy, Master Class významných interpretů nebo pedagogů a hudební kurzy. V rámci pohybové výchovy je dle možností a zájmu pořádán pro zájemce lyžařský kurz, který zajišťuje odborně vyškolený instruktor z řad pedagogů školy.
Vítány jsou všechny příležitosti k mimoškolní odborné praxi žáků v reálných podmínkách, kterou vykonávají dle potřeby našich sociálních partnerů v Severočeské filharmonii, Divadle opery a baletu v Ústí nad Labem a jako učitelé v ZUŠ v našem regionu. Dále pak formou aktivní interpretační účasti v řadě soutěží a koncertů pořádaných školou i jinými subjekty.

Kombinované studium
Jedná se o kombinaci denního studia a studia dálkového. Výuka má shodný obsah s denní formou studia, avšak konzultace předmětů hudebně teoretických, všeobecně vzdělávacích a pedagogických probíhá každý pátek dle určeného schématu daného hodinovou dotací jednotlivých předmětů. Praktická výuka probíhá v jiný pracovní den, či jiné pracovní dny, dle potřeby a rozvrhových možností.

Realizace umělecké praxe žáka
Umělecká praxe žáka probíhá v minimálním rozsahu dvou týdnů za celou dobu studia. Toto minimum je však ve většině případů výrazně překračováno, protože frekvence zapojení žáka do umělecké praxe je v reálném provozu školy podstatně častější. Údaje o vykonané praxi jsou evidovány.
Praxe probíhá zpravidla následujícími formami:
- Aktivní účastí na interních a veřejných seminářích pořádaných školou nebo jinými subjekty.
- Pěvecká nebo instrumentální praxe v rámci výpomocí nebo již uzavřených pracovních poměrů u našich sociálních partnerů či jinde.
- Vystupováním v rámci veřejných i interních koncertů školy, podporováno je i vystupování žáků v rámci koncertních vystoupení pořádaných jinými subjekty.

Realizace umělecko-pedagogické praxe žáka
Umělecko-pedagogická praxe žáka probíhá v minimálním rozsahu 30 hodin za celou dobu studia. Toto minimum je však ve většině případů výrazně překračováno, protože frekvence zapojení žáka do pedagogicko-umělecké praxe je v reálném životě podstatně častější. Údaje o vykonané praxi jsou evidovány.
Praxe probíhá zpravidla následujícími formami:
- Dozorovaným vyučováním na některé ze ZUŠ, doloženým potvrzením vedením školy.
- Vyučováním v rámci již uzavřených pracovních poměrů u našich sociálních partnerů, doloženým uzavřenou pracovní smlouvou.

Celkové pojetí vzdělávání
Výuka je orientována především na rozvíjení pěvecké úrovně, úrovně hry na zvolené nástroje, kompozice nebo dirigování. To je také požadavkem u konkurzů na pracovní místa našich sociálních partnerů. Získání co nejvyšší profesní úrovně ve zvoleném oboru činnosti také výrazně posiluje šance uspět na trhu práce. V rovině teoretického i praktického vyučování jsou využívány moderní metody výuky pomocí audiovizuální techniky, multimediálních PC, dataprojektorů a vizualizérů společně s videokamerami a současnými kvalitními přístroji pro audiozáznam.
Celkové pojetí výuky je nasměrováno k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi a motivaci k celoživotnímu učení, minimalizujícím rizika neúspěšnosti na trhu práce.

Partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.