Nahoru
Moderní a otevřená škola, která je vidět a slyšet

Zaměstnanci

Vedení školy

Boudníková Kateřina, Ředitel
Matuszek Petr, Zástupce ředitele
Neumann Žižková Jitka, Zástupce ředitele
Nosková Tereza, Zástupce ředitele

Pedagogové

Al-Ashhabová Marie, Hlavní obor klavír, Hra z listu a improvizace, Korepetice
Axmann Hanuš, Hlavní obor klarinet, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Komorní a souborová hra
Bacíková Kateřina, Povinný klavír
Baroš Július, Základy techniky hry na jazzovou trubku, Vedení dixielandu a Jazzového comba
Bělozerová Larisa, Hudební formy a analýza skladeb, Harmonie, Kontrapunkt, Intonace, rytmus a sluchová analýza, Povinný klavír
Beneš Martin, Hlavní obor hoboj, Komorní a souborová hra, Výroba a úprava strojků, Hra z listu a studium orchestrálních partů
Boháčková Eva, Hlavní obor populární zpěv
Boudníková Kateřina, Povinný klavír
Bůžek Václav, Hlavní obor skladba, Hlavní obor kytara, Harmonie, Kontrapunkt, Kompoziční metody 20. století, Seminář hudební teorie, Praxe ovládání hudebního software, Počítačové technologie v hudbě
Čajka Lukáš, Komorní a souborová hra, Vedení Big bandu
Černohouzová Jana, Hlavní obor klarinet, Metodika a pedagogická praxe HLO, Hra na příbuzný a druhý nástroj
Černý Michal, Hlavní obor pozoun, Komorní a souborová hra, Dějiny a literatura dechových nástrojů
de Nunes-Cambraia Barbora, Hlavní obor klasický zpěv, Fonetika, deklamace a jevištní mluva
Dedková Eliška, Komorní a souborová hra, Hra z listu
Doskočil Jan, Hlavní obor kontrabas, Studium orchestrálních partů, Komorní hra
Frič Roman, Hlavní obor klavír, Komorní a souborová hra
Gončarov Vladimir, Pohybová výchova, Operní herectví
Hajíčková Michaela, Hlavní obor klavír, Korepetice
Hájková Lucie, Hlavní obor populární zpěv, Metodika a pedagogická praxe populárního zpěvu
Hajnová Veronika, Klasický zpěv, Hlasová výchova, Ansámblový zpěv a zpěv z listu
Hána Luboš, Ansámblový zpěv
Haunerová Lenka, Hlavní obor flétna
Havlová Jitka, Povinný klavír, Korepetice
Hazmuková Jana, Německý jazyk, Tělesná výuka
Hejk Jakub, Anglický jazyk
Hellerová Lenka, Fysiologie, hygiena hlasu a fonetika
Hlavenková Anna, Hlavní obor klasický zpěv, Obligátní zpěv, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Jarka Oto, Hlavní obor bicí nástroje, Obligátní bicí nástroje, Komorní a souborová hra, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Metodika a pedagogická praxe bicích nástrojů, interpretační seminář
Jarkovská Jana, Hlavní obor flétna, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Komorní a souborová hra, Metodika a pedagogická praxe hlavního oboru
Jenčíková Magdaléna, Základy hudebního managementu
Jermář Michael, Hlavní obor saxofon, Metodika a pedagogická praxe hlavního oboru, Komorní a souborová hra
Knotte Jiří, Orchestrální hra, Komorní a souborová hra, Nauka o nástrojích, Nástrojové techniky a interpretace, Instrumentace a aranžování skladeb, Analýza skladeb, Sluchová analýza, Korepetice
Kohout Zdeněk, Hlavní obor keyboard, Obligátní keyboard, Práce s MIDI a soundware
Kojzar Vítězslav, Korepetice a studium úloh, Improvizace doprovodů
Koliha Jan, Improvizace - saxofon
Kováříková Alena, Povinný klavír, Italský jazyk
Kozderka Ladislav, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Dějiny a literatura žesťových nástrojů, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika a pedagogická praxe hlavního oboru
Kšica Přemysl, Hlavní obor varhany, Dějiny a literatura varhan, Nauka o varhanách, Improvizace
Kubíková Jitka, Povinný klavír, Pedagogika, Psychologie, Didaktika
Kučerová Miloslava, vedoucí vychovatelka
Kůda Martin, Hlavní obor flétna, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Hra na příbuzný a druhý nástroj
Kužela Michal, Hlavní obor bicí nástroje, Komorní hra, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Metodika hlavního oboru
Lébr Ondřej, Hlavní obor housle, Interpretační seminář, Dějiny a literatura smyčcových nástrojů
Lédlová Veronika, Hra na pozoun, Hra na tubu, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Interpretační seminář, Dějiny a literatura dechových nástrojů
Lorenc Irina, Korepetice, Komorní hra, Doprovod a korepetice, Povinný klavír
Macáková Pavla, Moderní choreografie, Moderní pohybové techniky
Malečková Miloslava, Korepetice, Povinný klavír
Málek Jakub, Hra na bicí nástroje, Interpretační seminář
Matuszek Petr, Hlavní obor populární zpěv, Hlavní obor klasický zpěv, Všeobecná hudební nauka, Dějiny hudby, Deklamace a jevištní mluva, Dějiny a literatura populárního zpěvu
Neumann Žižková Jitka, Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Dějiny kultury, Současná hudba, Korepetice a studium úloh
Nosková Tereza, Hlavní obor bicí nástroje, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra z listu a studium orchestrálních partů
Novák Michal, IKT
Pallas Roman, Hlavní obor skladba, Seminář skladby, Instrumentace a aranžování skladeb, Současná hudba, Sborový zpěv, Zpěv z listu, Všeobecná hudební nauka, Dějiny nonartificiální hudby, Intonace
Pavlis Matouš, Didaktika hudební teorie
Pelikánová Zdeňka, Hlavní obor housle, Metodika hlavního oboru
Pernetová Tatiana, Korepetice, Povinný klavír
Peterková Ludmila, Hlavní obor klarinet, Dějiny a literatura dechových nástrojů
Pochobradská Jana, Korepetice
Pufler Jaroslav, Interpretační seminář a studiová praxe
Rálková Iveta, Základy herectví
Šajachmetov Marat, Hlavní obor violoncello, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Šiller Jiří, Český jazyk a literatura, Občanská nauka
Šindelářová Blanka, Hra na bicí nástroje
Skalická Štěpánka , Hlavní obor hra na cembalo, Improvizace a hra generálbasu, Korepetice, Komorní hra
Skalický Radovan, Hlavní obor fagot, Komorní a souborová hra, Studium orchestrálních partů
Slavíčková Naděžda, Hlavní obor housle, Hra z listu a studium orchestrálních partů
Spoustová Hana, Korepetice, Doprovod a korepetice, Povinný klavír
Šťastný Michal, Počítačové technologie v hudbě, Informatika
Svobodová Vendula, Dějiny kultury
Svobodová Vladislava, Hlavní obor populární zpěv, Ansámblový zpěv
Tölgová Hana, Hlavní obor klavír, Dějiny a literatura klavíru, Interpretační seminář, Komorní hra
Turek Jakub, Klasický zpěv, Dějiny a literatura zpěvu, Interpretační seminář, Hlasová výchova, Nepovinný zpěv klasický
Turková Hana, Hlavní obor klavír, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Ulrichová Lenka, Vychovatelka
Valta Jan, Hlavní obor dirigování, Korepetice a studium úloh, Hra na klavír (KDS), Hra partitur a klavírních výtahů, Komorní hra, Sborová a orchestrální literatura, Ansámblový zpěv, Metodika a praxe řízení hudebních těles, Řízení sborů, souborů a ansámblů, Základy dirigování a řízení sboru
Vasserbauer Pavla, Korepetice a studium úloh, Korepetice základů herectví, Vedoucí skupiny T. K. Collective
Vencour Karel, Hlavní obor trubka, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Metodika a pedagogická praxe hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj
Vencourová Marie, Hlavní obor zobcová flétna, Souborová hra, Hra z listu a improvizace, Obligátní zobcová flétna, Komorní hra
Veselovská Ilona, Hlavní obor zobcová flétna, Hra z listu a improvizace, Metodika hlavního oboru, Souborová hra, Dějiny a literatura hlavního oboru
Vintrová Jana, Hra z listu a studium orchestrálních partů
Vlachová Helena, Anglický jazyk
Vojíř Radim, Korepetice
Vorlíček Miroslav, Základy hry na baskytaru
Vöröšová Miroslava, Vychovatelka
Zachar Koloman, Povinný klavír
Záruba Jan, Hlavní obor kytara, Souborová hra, Hra z listu a improvizace, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru
Zemanová Eva, Hlavní obor zobcová flétna, Interpretační seminář, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Souborová hra

Technicko-hospodářští zaměstnanci

Ajmová Renata, studijní referentka
Andrtová Anna, vrátná
Bunčeková Helena, vrátná
Fridrichová Petra, uklízečka
Friedrichová Renata, hospodářka
Kotek Jiří, knihovník
Linda Zbyněk, údržbář
Müllerová Šárka, studijní referentka
Ornstová Nataliya, uklízečka
Šerc Jaroslav, údržbář
Šercová Iveta, bezpečnostní pracovník
Šercová Pavlína, účetní
Šnoblová Otýlie, uklízečka
Trojanová Miroslava, uklízečka

Partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.